خانه من

برو بیرون این خونه منه

تبلیغات وبم

بچه ها برید پایین و رو تبلیغات وبم کلیک کنید تا باز بشه...

خواهش..

وبلاگ منم به اشتراک بزارید..

با تبادل لینگ هم موافقم.. <3

زودتر عمل کنید..

هر کی میخواد تبادل لینگ بکنه(یعنی من ساید یا وبلاگ شما رو تبلیغ کنم شما هم وب منو)زیر همین کامنت بزاره....

نظر بده یا پیام...

زودتر :)

K!y@n

[ بازدید : 347 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 30 / 4 / 1393 ] [ 23:03 ] [ کیان احمدپور ]

[ ]

پسربودن یعنی...

ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﺍﺕ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ !

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﻓﺘﻮ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪﻥ ﺭﻭﺵ 2 ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺪﻥ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺍﺧﺮ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﻦ ﺑﻌﺪﺵ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰﺭﮔﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺳﺎﻝ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺸﯽ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ 18 ﺩﯾﮕﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎﺭ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺑﺎ، ﻣﺮﺩﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ، ﺳﻨﻢ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻧﻮﻥ ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺪﯼ ﺣﺎﻻ 5 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ 50 ﺳﺎﻟﻪ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺕ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻫﯿﺰﯾﻪ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ( ﺁ ) ﺍﻭﻟﺶ ﺗﺎ ( ﯼ ) ﺁﺧﺮﺵ ﻫﻤﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻪ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺷﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻨﺖ ﺳﭙﺮ ﻧﺎﻣﻮﺳﺘﻪ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﺳﮓ ﺩﻭ ﺯﺩﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﻮﻥ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﺯﻥ ﻭ ﺑﭽﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺎﺭﯼ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﯿﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﺨﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﮐﻢ ﻭ ﮐﺴﺮ ﻧﯿﺎﺭﻩ

" ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﯽ"
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺩﻝ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ " ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ "
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﮐﻠﯽ ﺗﺤﻮﯾﻠﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﭼﺸﻪ ﺯﺍﻟﻮ ﻧﮕﺎﺕ ﻣﯿﮑﻨﻦ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
سلامتی همه پسرا <3

[ بازدید : 267 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 29 / 4 / 1393 ] [ 16:10 ] [ کیان احمدپور ]

[ ]

بچه ام....

بچه ام ، عاشق ِ چشم ِ شکلاتي شده ام
پا زمين کوب ِ لب ِ آب نباتي شده ام

بس که اين عشق درآورده به زانو من را
چند وقتي ست که دلبسته ي ِ تاتي شده ام

زير ِ بازارچه چون قيصر ِ چاقو در دست
خسته از اينهمه دلتنگي ِ لاتي شده ام

حالي ام نيست فقط دست ِ تو را ميخاهم
گم در اين شهر ِ شلوغ ِ قر و قاطي شده ام

فکر ِ من نيستي و من به تو مي انديشم
دلخوش ِ حس ِ قشنگ ِ تله پاتي شده ام!

جاي ِ دوري نرود يا به کسي برنخورد
دختر ِ خان! تو ببخشم که دهاتي شده ام

[ بازدید : 259 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 29 / 4 / 1393 ] [ 16:09 ] [ کیان احمدپور ]

[ ]

تشخیص

ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﻳﺎﻡ ﺍﻳﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺰﻩ ﻗﻬﻮﻩ ﺗﺮﮎ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﻭ ﺍﺯ
ﻫﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻡ ,
ﻻﻣﺼﺐ ﺧﻴﻠﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺍﺭﻩ !!
ولی ﻓﻌﻼ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﻣﺰﻩ ﭼﺎﻱ ﻭ ﺩﻭﻍ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻡ.
ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ... :D

[ بازدید : 275 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 28 / 4 / 1393 ] [ 20:57 ] [ کیان احمدپور ]

[ ]

سر میزنم

ای قربون اینایی که پیام میدن،به ما هم سر بزنید،باشه،حتما بعد رمضون مزاحم میشم. B-)

فقط من هر چقدر روی این علامت خونه کلیک میکنم،انگلیسی میاد و میره جاهای دیگه،لطفا آدرس فارسی و خانا خونتون رو پیام بدید. 0:)

فعلا. :-)

[ بازدید : 254 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 21 / 4 / 1393 ] [ 22:12 ] [ کیان احمدپور ]

[ ]

زر فلسفی

کودکی سمتم آمد و گفت:
- آقا آقا چسب زخم نمیخواین؟ ارزون میفروشما
لبخندزدم و گفتم
تمام چسب زخمهایت را هم بخرم نه زخمهای من خوب میشود نه زخمهای تو.
کودک نگاهم کردو گفت:
پول نداری زر فلسفی نزن

[ بازدید : 277 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 21 / 4 / 1393 ] [ 22:11 ] [ کیان احمدپور ]

[ ]

آرژانتین-هلند

بر خلاف بازی قبلی بازی مزخرفی بود که آراژانتین الاغ شانس خرکی آورد و رفت فینال...

به قول اون گفته علی دایی؛

پنالتی گل مفته :D

بازم من قاطعانه میگم؛

باخت هلند رو تکذیب میکنم... :D

و آرزومندم طوری آلمان،آرژانتین رو آبکش کنه که مسی بگه غلط کردم به ایراان گل زدم. :D

.

.

فکرنکنید من طرفدار هلند هستما،نه،فقط به همه گفته بودم هلند نائب قهرمان میشه،سوختم،واسه همون...

[ بازدید : 270 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 19 / 4 / 1393 ] [ 4:14 ] [ کیان احمدپور ]

[ ]

دیدار برزیل و آلمان

واکنش افراد مختلف به دیدار برزیل و آلمان؛

من:

آقا بازی برزیل آلمان کی شروع میشه ؟

تلویزیون ما داشت بازی آلمان و فجر سپاسی رو نشون میداد.

رییس فدراسیون گل کوچیک:

میگن کویتی پور دیشب به برزیل اعزام شد تا بین دو نیمه مراسم رو بجای جنیفر لوپز اجرا کنه.

رییس جمهور برزیل:

مردم برزیلو یه جوری ساکت می کنیم جواب آبادانیها رو چی بدیم؟

هیتلر:

این کاری که شما کردید با برزیل من در جنگ جهانی با دنیا نکردم.

طرفدارای پرسپولیس:

قابل توجه استقلالیا، دیگه نگران نباشین که تو ده دقیقه سه تا گل از پرسپولیس خوردن چون برزیلیا تو هشت دقیقه چهار تا گل از المان خوردن.

[ بازدید : 268 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 18 / 4 / 1393 ] [ 12:14 ] [ کیان احمدپور ]

[ ]

فقط آلمان

مهموناى فرداى ما عسل.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

تيم ملى برزيل! 

[ بازدید : 253 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 18 / 4 / 1393 ] [ 3:02 ] [ کیان احمدپور ]

[ ]

آلمان

آلمان 7_1 برزیل
بهترین و باحال ترین بازی ای بود که دیدم.
پیش به سوی قهرمانی.....هوووووووراااا

[ بازدید : 291 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 18 / 4 / 1393 ] [ 2:47 ] [ کیان احمدپور ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه انجام پروژه متلب میهن ام پی تری بازی حکم نقاشی ساختمان آپلود عکس نمایندگی پنل پیامک بانک مشاغل شیراز پزشکان متخصص شیراز
بستن تبلیغات [X]